Investeren in vastgoed

Een appartement of woning als investering is aantrekkelijk voor zowel grote investeringsfondsen als kleine gezinnen. Veel beleggers zijn gewonnen voor de veiligheid en zekerheid: wat er ook gebeurt, u heeft iets tastbaars in handen. Wie eigenaar is van vastgoed om te verhuren, kan zijn pand later ook altijd zelf bewonen. Die stabiliteit is voor veel investeerders belangrijk.
In België blijft de vraag naar klassiek vastgoed ook stijgen. De belangrijkste oorzaak is de toename van de bevolking. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een kwalitatieve huurappartement, en dat biedt vanzelfsprekend mogelijkheden voor wie vastgoed als een investering beschouwt.

Beleggen in vastgoed is veilig

De recente crisis heeft bewezen dat, terwijl aandelen, grondstoffen en zelf staatsobligaties kelderden, en het spaarboekje omzeggens niets meer opbrengt, vastgoed nog altijd een mooi rendement biedt. In een beleggingsportefeuille mag vastgoed dus zeker niet ontbreken.

Vastgoed als belegging is dan ook een veel meer stabiele investering dan die in aandelen. Die kennen ook hun eigen cycli, maar herbergen hogere pieken en diepere dalen. Niet alleen behouden bij vastgoed pand en locatie hun waarde, als extra rendement is er ook nog de huuropbrengst.

Het netto-huurrendement bedraagt zo’n 3% per jaar. Dat is een mooi e score, in vergelijking met het rendement van een spaarboekje of het gemiddeld dividendrendement op aandelen. In het verleden en over de lange termijn blijkt vastgoed dus een verantwoorde en rendabele investering.

De vastgoedprijzen stijgen nog steeds

De laatste 37 jaar zijn de vastgoedprijzen voor appartementen in het Vlaams Gewest met gemiddeld 5,58% per jaar gestegen. Een appartement in 1975 kostte gemiddeld 27.673 euro, in 2012 was dit reeds 206.448 euro. De statistieken spreken voor zich. In tegenstelling tot de aandelenbeurzen blijft beleggen in vastgoed dus een stabiele keuze. Op middellange en lange termijn zal de waarde van uw onroerend goed dus stijgen, zeker als u een aantrekkelijke ligging hebt gekozen.

Bouwgrond wordt steeds schaarser, de bevolking neemt toe en gezinnen verkleinen, waardoor we ook met zekerheid weten dat de behoefte aan woningen en appartementen de komende jaren flink zal stijgen.

Lage langetermijnrente

De langetermijnrente voor woonleningen staat op haar laagste punt. Deze zeer lage rente vormt een uitgelezen kans om vastgoed aan te kopen met financiering. Dit zorgt voor een hefboomeffect op uw eigen middelen.

Daardoor kan u niet alleen meer investeren dan verwacht, maar geniet u ook van een hoger rendement.

Gaat het om uw eigen woning, dan staat de eventuele financiering vast voor een bepaalde termijn die u zelf heeft bepaald. Daarbij lost u een bedrag af dat op zichzelf niet toeneemt maar wel wordt uitgehold door de inflatie, terwijl uw inkomen dankzij de indexering net toeneemt. Kent uw beroepsloopbaan een gunstig verloop, dan krijgt u nog meer ademruimte. Zo zal u 10 jaar na de instap een leningslast dragen die in waarde flink is afgenomen. Intussen hebt u ook geen huur betaald, geld waaraan u finaal niets overhoudt.

Investeren in vastgoed is de beste investering die er is. Niet alleen uw eigen woning komt hiervoor in aanmerking, maar ook een huis of appartement dat u verhuurt. Het is de enige belegging die uw eigen leven aangenamer maakt, terwijl u meteen een goede investering doet. Een unieke combinatie.

Meer informatie / afspraak aanvragen

(**) Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, uw privacy is volledig gewaarborgd. Uw gegevens worden enkel gebruikt om verdere acties van Arnou nv te communiceren. Uw gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt of aan derden doorgegeven, in overeenstemming met de nationale en internationale bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1982 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en de Europese richtlijn 95/46/CE met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen tegen de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens.